Undervisningsfilm

Vi gjør ditt kurs om til engasjerende film

Det er løpende behov for oppdatert opplæringsmateriell.
Resultat av opplæringen er ofte direkte knyttet til kvaliteten.

Granat Studios har gjennom flere år arbeidet med å filmatisere opplæringsmateriell fra ulike kurstilbydere og kursholdere. Med ulike typer film som virkemiddel iscenesetter vi situasjoner innenfor ulike faglige tema hvor kursdeltakeren blir presentert for relevante problemstillinger, farer og oppgaver. Film er et virkemiddel alle har et forhold til. Det er lett-fordøyelig, spiller på flere sanser samtidig og er mer språkuavhengig.

Her er noen smakebiter

 • Workplace Setup
  In Fashion
 • Bar&Grill Logo
  In Branding
 • Downtown Design
  In Fashion
 • Shades of Green
  In UI
 • Fantasy & Fire
  In Concept Art
 • Game Concepts
  In Concept Art
 • Freefall
  In Personal
 • Inspiration
  In Branding
 • Charting
  In Fashion
 • Large and Loud
  In Personal
 • Concise Creativity
  In Concept Art
 • Startup Branding
  In Branding
 • Clean and Crisp
  In UI
 • Robotic
  In Concept Art
 • Going Freelance
  In Fashion
 • Designing Vintage
  In Branding
  a
 • Typography Tales
  In UI
 • Colorful Creations
  In Fashion
 • Vision Logo
  In Branding
 • Sketches and Scribbles
  In Concept Art / Personal
 • Airbrush Artwork
  In Concept Art
 • Minimalistic and Modern
  In
 • Character Concepts
  In Concept Art
 • Hot Picks
  In Branding
  www.granat.no
 • In
 • Granat Test
  In Portfolio Film