Undervisningsfilm

Vi gjør ditt kurs om til engasjerende film

Det er løpende behov for oppdatert opplæringsmateriell.
Resultat av opplæringen er ofte direkte knyttet til kvaliteten.

Granat Studios har gjennom flere år arbeidet med å filmatisere opplæringsmateriell fra ulike kurstilbydere og kursholdere. Med ulike typer film som virkemiddel iscenesetter vi situasjoner innenfor ulike faglige tema hvor kursdeltakeren blir presentert for relevante problemstillinger, farer og oppgaver. Film er et virkemiddel alle har et forhold til. Det er lett-fordøyelig, spiller på flere sanser samtidig og er mer språkuavhengig.

Her er noen smakebiter

Siste nytt fra oss